Tari Andun : Tari Pergaulan Dari Bengkulu

Tari Andun adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Bengkulu. Tarian ini termasuk jenis tarian pergaulan yang biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita.

Tari AndunBaca Juga :Tari Andun merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal di Bengkulu, terutama di daerah Bengkulu  Selatan. Tarian ini biasanya sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, penyambutan, maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana.

Tari andun adalah kesenian gerakan berirama yang pertama kali dikenal oleh masyarakat Bengkulu. Tarian ini biasanya dipertunjukkan dengan alat musik pengiring bernama kolintang.

Tidak banyak yang mengetahui sejarah dan asal usul tari andun ini, siapa penciptanya, dan dimana pertama kali diperkenalkan. Namun demikian tarian yang mengutamakan kekompakan ini sudah sejak dulu dikenal masyarakat Bengkulu Selatan sebagai salah satu kesenian tradisional yang dipertunjukkan dalam acara adat.

Acara adat yang dimaksud yakni pesta rakyat pasca panen raya penduduk setempat. Ketika musim panen telah habis masyarakat Bengkulu pada malam hari secara bersamaan mengadakan acara adat dalam upaya bersyukur atas hasil panen mereka. Dalam ajang ini pula sekelompok remaja biasanya mempertunjukkan tari andun secara berpasangan.

Tari Andun awalnya merupakan tarian yang bersifat hiburan dan difungsikan untuk memeriahkan suatu acara. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini mulai berkembang menjadi tarian pertunjukan.

Tari Andun ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas berkat yang mereka dapatkan. Selain itu tarian ini juga menggambarkan jiwa sosial masyarakat, dimana semangat kebersamaan di antara mereka sangat dijunjung tinggi.
Dalam pertunjukan Tari Andun  biasanya diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong, gendang dan musik kolintang khas Bengkulu. Untuk irama yang dimainkan dalam mengiringi Tari Andun biasanya merupakan irama bertempo cepat. Alat musik pengiring tersebut dimainkan secara apik dan padu oleh kelompok pengiring, sehingga menghasilkan alunan musik yang khas.

Untuk kostum Tari Andun ini biasanya disesuaikan juga dengan kebutuhan atau acara. Untuk acara adat biasanya para penari menggunakan busana bebas namun tetap sopan. Sedangkan untuk acara pertunjukan tari, biasanya para penari menggunakan busana tradisional khas Bengkulu.

Dalam perkembangannya salah satu jenis tari berpasangan khas Bengkulu ini perlahan mendapatkan tempat di tengah masyarakat sebagai sarana hiburan yang unik dan menarik. Tak heran jika dewasa ini tari andan kerap terlihat dipertunjukkan sebagai sarana hiburan pada berbagai kesempatan seperti tasyakuran pernikahan, pesta rakyat, sambutan bagi tamu kehormatan dan lain sebagainya.

Dengan adanya tarian ini tentu saja semakin menambah kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk kita jaga kelestarian nya sehingga dapat kita wariskan kepada anak cucu kita nanti.

 Video Tari Andun


Sumber :
http://www.negerikuindonesia.com/2015/11/tari-andun-tarian-tradisional-dari.html
http://www.senitari.com/2015/10/fungsi-tari-andun-kesenian-bengkulu-selatan.html
https://www.youtube.com/watch?v=BE2gip9Kwjc

No comments:

Post a Comment